• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  JORNADA INFORMATIVA
  "RD-Llei 2/2024, de 21 de maig, de mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació"

  Barcelona a 18/06/2024

  Dimarts, 11 de juny

  16:00 a 17:30 h.

  Presencial i streaming. Seu de Barcelona.

  Consultes prèvies fins el 7 de juny al mail:

  consultesconferencies@graduatssocials.cat

   

  PONENTS:

  Il·lmo Sr. Domingo Sánchez Puerta

   

   

  Sr. Jorge Pérez Pérez

  Delegat a Catalunya de la Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

   

  PROGRAMA:

  • Reforma de la protecció per desocupació
  • Nou règim de compatibilitat entre prestacions per desocupació i treball
  • Modificacions en la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social
  • Canvis en la regulació de l'Ingrés Mínim Vital
  • Bonificacions en el Sistema Especial d'Empleats de Llar
  • Altres novetats en matèria laboral i de Seguretat Social

   

  Inscripcions
  Inscripcions