• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  Jornada informativa
  CAMPANYA IRPF 2023

  Barcelona a 29/05/2024

  Dijous, 25 d'abril

  16:00 a 19:00 h.

  Presencial i Streaming. Seu de Barcelona.

  Consultes prèvies fins el 19 d'abril al mail:

  consultesconferencies@graduatssocials.cat

   

  PONENTS:

  Jordi Bertran Ribera

   

   

  Sr. Jordi Bertan Ribera

  Economista i assessor fiscal

   

  PROGRAMA:

  NOVETATS, QÜESTIONS MÉS RELLEVANTS I CRITERIS ADMINISTRATIUS I JURISPRUDENCIALS RECENTS A TENIR EN COMPTE

  1. Obligacions formals. Novetats de la campanya.
  2. Concepte de contribuent. Residència fiscal
  3. Exempcions; qüestions més rellevants i habituals.
  4. Individualització de rendes.
  5. Imputació temporal (rendiments del treball, preu ajornat,....).
  6. Rendiments del treball. Despeses de manutenció i locomoció (la prova). Retribucions en espècie, rendiments irregulars.
  7. Rendiments del capital immobiliari. Aspectes més rellevants.
  8. Rendiments del capital mobiliari. Distribució prima d'emissió i altres qüestions d’interès.
  9. Rendiments d'activitat econòmica. Aspectes més importants i/o novedosos.
  10. Guanys patrimonials. Concepte. Supòsits que no suposen guany o pèrdua patrimonial. Dació en pagament de l'habitatge habitual, reduccions de capital, exclusió de gravamen transmissions realitzades per majors de 65 anys, consideració d'habitatge habitual als efectes de determinades exempcions. 
  11. Integració i compensació de rendes.
  12. Aportacions plans de pensions.
  13. Mínims personal i familiars. Especialitats en l'aplicació de a tarifa de gravamen.
  14. Deduccions en quota.
  15. Algunes qüestions relatives a l'impost de Patrimoni.

  Inscripcions
  Inscripcions