• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC CONTRACTACIÓ TEMPS PARCIAL I FIXOS DISCONTINUS: REGULACIÓ, COTITZACIÓ I ALTRES QÜESTIONS PRÀCTIQUES"- ABRIL 2024-

  Barcelona a 29/05/2024

  AULA VIRTUAL

   

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC CONTRACTACIÓ TEMPS PARCIAL I FIXOS DISCONTINUS: REGULACIÓ, COTITZACIÓ I ALTRES QÜESTIONS PRÀCTIQUES.

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 17 i 24 d'abril de 2024.
  Horari: 16 a 19hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 12 d'abril.
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Jorge Pérez. 
  Doctor en Dret. Delegat a Catalunya de la Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la UAB.

   

  Programa del curs:
   

  OBJECTIU GENERAL  

  L'objectiu és conèixer els aspectes pràctics, la normativa reguladora, característiques, problemàtica i criteris administratius relacionats amb la modalitat del contracte a temps parcial i del contracte fix-discontinu, modalitat que permet adaptar les necessitats de contractació de les empreses a circunstàncies cícliques de caràcter regular.  

  CONTINGUTS

  1.- El contracte de treball temps parcial:

  - Concepte, limitacions i durada.

  - La distribució horària. Jornada, hores complementàries i hores extraordinàries.

  - Salari i altres condicions de treball.

  - Conversió del contracte. Modificació de la jornada. Criteris administratius i judicials.

  - La Seguretat Social en el contracte a temps parcial: Especialitats en matèria d'alta enquadrament. La variació de dades de la jornada. Responsabilitats. La cotització.

  - Còmput de la manca efectes de prestacions. Especialitats en desocupació. La Base Reguladora de les prestacions en els contractes a temps parcial. El Conveni Especial. 

  - Especialitats: el contrate de relleu i la jubilació parcial; el contracte a temps parcial amb períodes concentrats.

  2.- El contracte fix-discontinu:

  - Concepte, formalitats i caracterització. 

  - Les activitats de temporada, estacionals i intermitents.

  - El fix-discontinu en contractes i subcontractes.

  - Els drets de les persones treballadores amb contractes fixos-discontinus.

  - Jurisprudència. 
   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.