• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF" - ABRIL 2024-

  Barcelona a 22/07/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   20hrs
  Dates:  Del 8 al 16 d'abril de 2024 (Dies 8, 9, 15 i 16 d'abril).
  Horari: 9 a 14hrs.
  La sessió del 16 d'abril serà presencial/híbrida al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en horari de 9 a 14hrs.

  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 3 de abril. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desempleades.
  Curs amb places limitades!!

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO 
  • Titulació acadèmica.

  Degut a un canvi normatiu, a partir d’ara serà obligatori enviar la titulació de nivell més alt de què disposis, junt amb la resta de documentació per formalitzar la inscripció a un curs.

  En el cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competència per poder accedir al curs.


  Docent:
  Sr. Amadeu Ibarz.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Expert Comptable Acreditat. 

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  OBJECTIUS

  L'acció formativa té com a objectius general aplicar l'impost sobre les rendes de les persones físiques (IRPF) i les obligacions de l'empresa en relació amb aquest. 

    

  CONTINGUTS

  1. Introducció a l'IRPF.
  1.1 Definició del fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal.
  -Subjecte passiu.
  -Fet imposable.
  -Exempcions.
  -Esquema de càlcul.
  1.2 Quantificació de Rendiments del treball.
  -Rendes subjectes.
  -Rendes exemptes.
  1.3 Elaboració de Rendiments de capital.
  -Rendiments del capital mobiliari.
  -Remdiments del capital inmobiliari.
  1.4 Formulació de Rendiments d'activitats econòmiques.
  -Estimació Directa.
  -Estimació Objectiva.
  1.5 Confecció de Guanys i pèrdues patrimonials.
  -Guanys patrimonials.
  -Pèrdues patrimonials.
  1.6 Identificació del Mínim personal i familiar.
  -Mínim del contribuent.
  -Mínim per descendents. 
  -Mínim per ascendents.
  -Mínim per discapacitat.
  -Quanties dels mínims.
  1.7 Aplicació de Minoracions i Deduccions.
  -Reduccions de la Base Imposable.
  -Deduccions de la quota.
  -Deduccions autonòmiques. 

  2. Retencions de l'IRPF.
  2.1 Aplicació de retencions de l'IRPF.
  -Retencions de les rendes de treball.
  -Retencions de les rendes del capital.
  -Retencions de les activitats econòmiques.
  2.2 Gestió de la liquidació de les retencions.
  -Liquidació de les restencions.
  -Declaració de les retencions practicades.

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.