• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS"- FEBRER 2024-

  Barcelona a 28/02/2024

  AULA VIRTUAL

   

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS.

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 19 i 20 de febrer de 2024.
  Horari: 16 a 19hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 14 de febrer
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Jaume González. 
  Magistrat de la Sala Social del TSJ de Catalunya. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

   

  Programa del curs:
   

  OBJECTIU GENERAL  

  El curs té com a objectiu aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de les formalitats que regeixen la carta d'acomiadament. Aquestes exigències formals varien en funció del tipus d'acomiadament que es porti a terme per part de l'empresa. Es farà repàsdes aspectes formals que han d'acompanyar les comunicacions escrites de les diferents modalitats d'extinció de contracte (per motus diciplinaris, per causes objectives o per acomiadament col·lectiu). S'estudiaran els continguts de la carta, la seva notificació a l'interessat i als representants legals, la posta a disposició de la indemnització, etc. Igualment es repassarà la jurisprudència acutal existent sobre aquestes qüestions formals. Finalment, es treballaran casos pràctics amb models de cartes d'acomiadament. 

  CONTINGUTS

  1. L'acomidament disciplinari (Arts. 54a 56 ET i 103 1 113 LRJS).

  1.1. Concepte i causes de l'acomiadament disciplinari.
  1.2. Formalitats de l'acomiadament disciplinari.
  -Continguts de la carta.
  -Notificació a l'interessat i als representants legals.
  -Posta a disposició de la indemnització.
  -Efectes jurídics.

  2. L'extinció de contracte per causes objectives (Arts. 52 a 53 ET i 120 a 123 LRJS).

  2.1. Concepte i causes de l'extinció de contracte per causes objectives.
  2.2. Formalitats de l'acomiadament disciplinari.
  -Continguts de la carta. 
  -Notificació a l'interessat i als representants legals.
  -Posta a disposició de la indemnització.
  -Efectes jurídics.

  3. L'acomiadament col·lectiu (Art. 51 ET i 124 LRJS).

  3.1. Concepte i causes de l'acomiadament col·lectiu.
  3.2. Tramitació i efectes de l'acomiadament col·lectiu.

  4. Darrera jurisprudència sobre formalitats en l'acomiadament.

  5. Casos pràctics. 
   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.