• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)" -DESEMBRE 2023-

  Barcelona a 02/12/2023

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   20hrs
  Dates:  Del 4 al 14 de desembre de 2023 (Dies 4, 5, 11, 12 i 14 de desembre de 2023).
  Horari: 9:30 a 13:30hrs.
  La sessió del 14 de desembre serà presencial al Col·legi de Gradauts Socials de Barcelona en horari de 9:30 a 13:30hrs.

  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 29 de novembre. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General. Autònomes i desocupades.
  Curs amb places limitades!!

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO 


  Docent:
  Sr. Alberto Navarro.

  Grau en Ciències Empresarials. Màster en Auditoria de comptes. Formador en Assessoria Fiscal i Auditoria. Consultor, Formador i Conferenciant Expert en Neuromàrqueting i Neurociències. 

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  DESCRIPCIÓ

  - Adquirir els conexiements de les obligacions fiscal i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'I.S.S.

  Objectius específics:

  - Introduir els participants en l'impost de societats i els aspectes relacionats.

  - Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions.

  - Conèixer el que comporta la gestió de l'impost. 

  CONTINGUTS

  1. Introducció, àmbit especial, elementes personals, fet imposable i exempcions.

  1.1. Subjecte passiu.

  1.2. El fet imposable. 

  1.3. La base imposable.

  1.4. Exempcions.

  2. L'impost de societats i la comptabilitat.

  3. Amortització. 

  3.1. Principals ajustaments de l'impost sobre societats.

  4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota.

  4.1. Determinació de la base imposable.

  4.2. Subcapitalització.

  4.3. Determinació del deute tributari.

  5. Deduccions de la quota i incentius.

  5.1. Deduccions per doble imposició.

  5.2. Bonificacions.

  5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats.

  6. Gestió de l'impost.

  6.1. L'obligació de retenir i ingressar a compte.

  6.2. Gestió de l'impost. 

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.