• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT PRESENCIAL "CMAC. REDACCIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ I CONTINGUT DE L'ACORD CONCILIATORI"- SETEMBRE 2023-

  Barcelona a 18/06/2024

  PRESENCIAL

   

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CMAC. REDACCIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ I CONTINGUT DE L'ACORD CONCILIATORI. 

    

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 21 i 26 de setembre de 2023.
  Horari: 16 a 19hrs. 
  Presencial: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. (C/Còrsega, 227-229 entlo. 08036 Barcelona). 
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 18 de setembre. 
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Jaume González
  Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

  Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs té com a objectiu conèixer i aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de les formalitats que regeixen la confecció i redacció de la papereta de conciliació, tenint en compte aspectes introductoris, supòsits, terminis, efectes jurídics de la seva presentació, estudiant al seu contingut, així com analitzar l'acte de conciliació, obligacions, efectes, acords i la seva excució. 

    
  CONTINGUTS

  I- CONSIDERACIONES INTRODUCTÒRIES SOBRE LA CONCILIACIÓ:
  a) Classes de conflictes laborals.
  b) Les solucions judicials i extrajudicials.
  c) Els òrgans de conciliació/mediació.

  II- LA INTERPOSICIÓ DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ:
  a) Supòsits exclosos.
  b) Els terminis per a la interposició de la papereta.
  c) Efectes jurídics de la presentació de la papereta. 

  III- CONTINGUT DE LA PAPERETA DE CONCILIACIÓ:
  a) L'encapçalament o l'òrgan mediador.
  b) Identificació de les parts.
  c) Indicació de l'acció exercitada.
  d) Els fets que fonamenten la pretensió i l'art 80.1, c) LRJS.
  e) Petició final.
  f) Signatura. 

  IV- L'ACTE DE CONCILIACIÓ:
  a) L'obligació de comparèixer i els efectes de la no compareixença.
  b) La no avinença i l'intent sense efecte.
  c) L'acord de conciliació extrajudicial.

  1) Les parts:
  - La part beneficiària de la conciliació.
  - La part principal obligada per l'acord conciliatori.
  - Els avalistes i les parts demandades desistides.

  2) Conitingut de l'acord conciliatori:
  - La quantificació del principal i, si és el cas, dels interessos.
  - L'especificació de les obligacions de fer. 
  - Els terminis de venciment i l'incompliment d'aquests.
  - La pendència d'altres litigis entre les parts.

  3) Previsió sobre la responsabilitat subsidiària del FOGASA.

  V - La impugnació de l'acord conciliatori (art. 67 LRJS).

  VI - L'executivitat de l'arcord (art. 68 LRJS).

  4) Annex de jurisprudència.

  5) Cas pràctic: Redacció de papereta o acta de conciliació.  

   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.