• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "COMPTABILITAT BÀSICA" - FEBRER 2023-

  Barcelona a 28/02/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   60hrs
  Dates:  Del 6 de febrer al 29 de març de 2023 (Dies 6, 8, 15, 21, 22 de febrer i 1, 6, 8, 15., 20, 22 i 29 de març).
  La sessió del 29 de març serà presencial al Col·legi de Gradauts Socials de Barcelona en horari de 9 a 14hrs.
  Horari: 9 a 14hrs.
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 1 de febrer. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desocupades.
  Curs amb places limitades!!

  Docent:
  Sr. Amadeu Ibarz.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Expert Comptable Acreditat. 

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  DESCRIPCIÓ

  L'acció formativa té com a objectius generals:

  -Situar la comptabilitat en l'entorn de l'emrpesa.

  -Definir els objectius de la comptabilitat.

  -Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quin són els seus límits.

    

  CONTINGUTS

  1. El patrimoni
  1.1. El Balanç de situació 
  1.2. Informació sobre la gestió
  1.3 Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

  2. El procés comptable
  2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
  2.2. Els llibres comptables
  2.2.1. Diari
  2.3. Teoria del càrrec i l'abonament

  3. Tractament comptable de les existències
  3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes
  3.2. Les operacions de compres i vendes
  3.3. La periodificació d'existències
  3.4. El concepte de consum

  4. Tractament comptable de l'IVA
  4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final
  4.2. Definició de l'IVA
  4.3. Meritament de l'IVA
  4.4. Comptabilització de l'IVA

  5. Amortitzacions
  5.1. Concepte i necessitat de l'amortització
  5.2. Comptabilització de les amortitzacions
  5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.