ÀREA PRIVADA

ÀREA COL·LEGIAL

L'Àrea col·legial posa a disposició del col·legiat, de forma senzilla i amb un clic una sèrie de gestions a distància sense necessitat de trucar per telèfon ni enviar paper. Accedirà a informació i podrà realitzar tràmits amb el Col·legi sense necessitat de desplaçar-se, des de qualsevol ordinador sense horari ni esperes.

L'accés del ciutadà per a gestions telemàtiques serà amb certificat digital.

Actualització de dades del col·legiat.

Podrà actualitzar les dades que disposa el Col·legi per comunicar-se amb vostè: adreça, telèfon, fax, correu electrònic, dades bancàries, ...

Canvi de dades de col·legiats. Canvi de tipus de col·legiació. (requereix certificat digital)
Canvi de dades de Societats Professionals (requereix certificat digital)

COL·LEGIACIÓ

Tràmits i impresos necessaris per sol·licitar la col·legiació o reincorporació.

Com col·legiar-se?

CONSULTA GUIA COL·LEGIATS I SOCIETATS PROFESSIONALS

CONSULTA GUIA COL·LEGIATS I SOCIETATS PROFESSIONALS Cercador de Col·legiats exercents i Societats Professionals

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Vies de reclamació i recursos en el cas de conflicte amb el Col·legiat o el Col·legi.

Vies de reclamació i recurs (requereix certificat digital)

--> /* */