• CONTACTE
 • Accés a professionals

  Àrea Serveis Certificats digitals ANF

  Firma Electrònica d'ANF

  Us informem que ja hem creat i posat en marxa juntament amb ANF (Associació Nacional de Fabricants) la Signatura electrònica.

  Per poder fer l'alta, és imprescidible demanar cita prèvia al telèfon 93 363 33 80 i preguntar per Jacinto; caldrà tenir connexió a internet i disposar de qualsevol versió de sistema operatiu i navegador. Al moment de la cita hauran d'aportar el documents següents:

  Aquest servei només permet l'ús de certificat de persona física, ja que associa la identificació a un DNI, no a un CIF.

  - Persona física: D.N.I.

  - Persona jurídica: D.N.I., C.I.F. i escriptures (originals).

  Les aplicacions i utilitats d'aquest certificat digital va des de:

  -Inscripció telemàtica del Registre d'Empreses Acreditades (REA). (Nomès persona físiques)

  - L'Agència Estatal d'administració Tributària. El sistema de certificació està acreditat per la Hisenda Pública i pot ser utilitzat en tot l'àmbit de relacions telemàtiques amb l'Administració.

  - Seguretat Social. Aquest sistema està acreditat per la Seguretat Social i pot ser utilitzat en tot l'àmbit de l'Oficina Virtual.

  - Generalitat de Catalunya. Acreditat també per la CatCert i pot ser utilitzat en els processos que la Generalitat té en aquests moments desenvolupats. Ja és possible la tramitació de baixes laborals i d'expedients de conciliació administrativa sistemàticament telemàtic. Entre altres organismes que ha acreditat els certificats de ANF estan l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

  - Certificat de nivell 4; Acreditat per a realitzar presentació de Comptes Anuals de Fundacions Privades i realització de tràmits del Registre d'Empreses Licitadores.

  - Altres Governs autonòmics: Xunta de Galícia, Generalitat Valenciana, Govern de les Illes Balears.

  Cal destacar a més que ANF compta amb un conveni reconegut per l'Agència de Protecció de Dades. L'adhesió a aquest conveni acredita a l'empresa o professional el compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades.