• CONTACTE
  • Estatuts

    Data publicació Butlletí Descripció  
    16/02/2009 DOGC 5319 Aprobació definitiva
    18/12/2018 DOGC 7770 Aprobació Text refòs
    05/10/2023 DOGC 9014 Modificació Nou Art. 60bis