• CONTACTE
 • Accés a professionals

  Accés a professionals

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL NIVELL BÀSIC" - OCTUBRE 2023-

  Barcelona a 18/06/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   15hrs
  Dates:  Del 19 d'octubre al 2 de novembre de 2023 (Dies 19, 24, 26i 31 d'octubre i 2 de novembre).
  La sessió del 2 de novembre serà presencial al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en horari de 15:30 a 18:30hrs.
  Horari: 15:30 a 18:30hrs.
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 11 d'octubre. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desocupades.
  Curs amb places limitades!!

   

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO   Docent:
  Sr. Xavier Garcia.

  Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  DESCRIPCIÓ

  L'acció formativa té com a objectiu conèixer les diferents prestacions que ofereix el sistema de seguretat social en els nivells contributiu/no contributiu, conèixer els elements que componen les prestacions (beneficiaris, fet causant, base reguladora i carència) i la dinàmica de cada prestació, pel que fa als requisits d'accés, la quantia i els tràmits de sol·licitud.

    

  CONTINGUTS

  1-. El Sistema de Seguretat Social.
  1.1. Definició.
  1.2. Nivells de protecció.
  1.3. Contingències protegides.
  1.4. Elements de les prestacions.
  1.5. Diferències entre pensions i subsidis.

  2-. Prestacions de curta durada.
  2.1. Incapacitat temporal.
  2.2. Maternitat/paternitat.
  2.3. Risc durant l'embaràs/lactància natural.
  2.4. Prestació per cura de menor malalt de càncer o altre malaltia greu.
  2.5. Prestacions i subsidis per atur.
  2.6. Autònoms: protecció per cessament a l'activitat.

  3-. Pensions vitalícies.
  3.1. Pensió de jubilació.
  3.2. Incapacitat permanent.
  3.3. Prestacions per mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars, auxili per defunció).

  4-. Nivell no contributiu i SOVI.
  4.1. Pensions no contributives:
  4.1.1. Requisits d'accés i quantia.
  4.1.2. Pensió de jubilació.
  4.1.3. Pensió d'invalidesa.
  4.2. SOVI.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.