• CONTACTE
  • Páginas

    Reforma del reglament de la Llei d'Estrangeria
    Qüestions pràctiques

    Per tal d'alleugerir el desenvolupament de la jornada, us agraïm ens feu arribar les consultes amb anterioritat al correu electrònic: silvia@graduados-sociales.com fins al proper 30 de setembre amb la referència JORNADA ESTRANGERIA.