ÀREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "CURS D'ESTRANGERIA (NIVELL BÀSIC)." -OCTUBRE 2021-

Barcelona a 06/12/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs:
Durada: 
20hrs (18 hrs videoconferència, i 2 hrs exercicis individuals).
Dates:  Del 18 d'octubre al 8 de novembre de 2021. (Dies 18, 21, 25, 28 d'octubre i 4, 8 de novembre 2021).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 14 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sra. María Forteza.
 
Diplomada en Relacions Laborals. Llicenciada en Dret. Assessora en Dret Administratiu d'Estrangeria.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció formativa té com a objectiu desenvolupar els processos i efectuar la gestió en matèria d'estrangeria, fent que els professionals sàpiguen aplicar el dret d'estrangeria en la seva pràctica diària, coneixent els règims que ho conformen, les principals fonts d'informació, coneixent les principals característiques i la forma de dur a terme la tramitació de permisos de residència i treball.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Coneixement de la normativa vigent.
- Coneixement del procediment en matèria d'estrangeria.
- Formularis i documentació necessària.

CONTINGUTS

1. Introducció al Dret d'estrangeria.

- Normativa aplicable.
- Resolució dels expedients.
- Legalització de documents, països amb conveni de la Haia.
- Ordres d'expulsió.

2. El règim d'entrada, permanència i treball a Espanya.

- Països que necessiten visat per entrar a Espanya i els que no.
- La carta d'invitació. Tràmits a seguir.
- Pròrroga d'estada.
- Permisos de residència. Diferents modalitats. (Reagrupació familiar, menors, residència no lucrativa, arrelament laboral/familiar...).
- Comunitaris (registre central de ciutadans comunitaris).
- Familiars de comunitaris (Drets d'aquests familiars).

3. Règim jurídic de les activitats laborals dels estrangers.

- Autoritzacions de residència i treball per compte propi i aliena (competències).
- Renovacions de les diferents Autoritzacions.
- Permisos de llarga durada.
- Modificacions d'autoritzacions.
- Autoritzacions d'estudiants, estància i autorització de treball per estudiants.
- Llei d'emprenedors 14/2013.

4. Altres.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */