ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC SEGURETAT SOCIAL: FITXERS CRA (CONCEPTES RETRIBUTIUS ABONATS)."- OCTUBRE 2021-

Barcelona a 06/12/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC SEGURETAT SOCIAL: FITXERS CRA (CONCEPTES RETRIBUTIUS ABONATS). 

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 19 i 21 d'octubre de 2021.
Horari: 9:30 a 12:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 14 d'octubre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docents:

Sr. Jesús Lajarín.
Cap de Secció del Sistema Red de la Direcció Provincial de la TGSS de Barelona.

Sra. Margarita Marqués.
Àrea de Recaudació de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén solucionar els principals dubtes sobre la gestió dels fitxers CRA per a evitar els freqüents errors relacionats amb els enviaments analitzant els diferents conceptes. El curs permetrà als participants interpretar la informació enviada en el fitxar CRA, en els fitxers FIE i en els fitxers d'Afiliació, així com comprovar la base de dades de Tresoreria (el Fitxer General d'Afilicació), on poder validar el seu enviament i si ha estat enviat, om s'han d'enviar un complementària en el CRA, com modificar un fitxer CRA o com eliminar un con un fitxer CRA o com eliminar un concepte remès en un fitxer CRA anterior.

  
CONTINGUTS

1.- CONCEPTES RETRIBUTIUS ABONATS (CRA)
- Normativa
- Qui està obligat a transmetre, comunicar CRA?
- Qui queda exclòs de transmetre, comunicar CRA?
- Quin és el termini de transmissió dels CRA?
- Com s'identifiquen els Conceptes Retributius Abonats? Elements constitutius.

2.- CRA - RED DIRECTO. TRANSMISSIÓ DE FITXERS. ASPECTES GENERALS
- Com llegir un fitxer CRA.
- Inclusió en un Fitxer CRA de conceptes retributius abonats a més d'un període de liquidació o diferents empreses.
- Retribucions abonades que superen la base màxima de cotització a la Seguretat Social.
- Conceptes inclosos i, exclosos de la base de cotització en funció de la quantia percebuda.
- Situació del treballador d'alta sense retribució i periodes de baixa fora de termini.
- Com s'ha de tractar les retencions practicades per les empreses als seus treballadors en l'IRPF?
- En la situació d'incapacitat temporal.

3.- ERRORS MÉS COMUNS.
- Solucions als errors.

4.- ON VEURE EL FITXER CRA I QUÈ S'ESTÀ ENVIANT ANÀLISI DELS DIFERENTS CONCEPTES RETRIBUTIUS DISCREPÀNCIES ENTRE LES BASES COTITZADES I LES INFORMADES EN FITXER CRA
- Contractes formació TRL-986.
- Pluriocupació.
- Període en IT.
- Vaga.
- Alta sense retribució.
- Bases màximes segons dies en alta.
- Col·legis concertats.
- Discrepàncies produïdes per infra-cotització.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */