• CONTACTO
  • Acceso Profesionales

    Acceso Profesionales

    CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "ADMINISTRACIÓ I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES: EINES TELEMÀTIQUES A L'ÀMBIT DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL"- SETEMBRE 2022-

    Lo sentimos, ya no quedan plazas de este curso.