• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ"- JUNY 2024-

  Barcelona a 18/06/2024

  AULA VIRTUAL

    

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ.

    

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 17 i 19 de juny de 2024.
  Horari: 15:30 a 18:30h. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 13 de juny.
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Carlos Rodrigo Calderón

  Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

   

  Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs pretén realitzar un anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'Impost de Societats que s'aplicaran la liquidació de l'any 2023; analitzant els diferents incentius fiscals que es poden beneficiar els contribuents, identificant els errors habituals en la liquidació i exposant-se les novetats normatives i jurisprudència recent.

    
  CONTINGUTS

  1.-Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació.

  2.-Compensació bases imposables negatives. Limitació bases imposables negatives. Les bases imposables negatives com a dret.

  3.-Tipus de gravamen. Tipus reduït entitats de nova creació i empreses emergents.

  4.-Requisits deducció despeses fiscals.

  5.-Despeses no deduïbles.

  6.-Deterioracions crèdits comercials i no comercials de dubtós cobrament.

  7.-Incentius fiscals Empreses de Reduïda Dimensió (ERD). Reserva d'anivellament.

  8.-Reserva de capitalització.

  9.-Novetats consultes DGT resolucions TEAC i sentències del Tribunal Suprem.
  -Còmput dos anys tipus reduït inicio activitat.
  -Errors declaració deduccions i bases imposables negatives. Acreditació deduccions i BINS extemporànies.
  -Errors comptables i reformulació comptes anuals.
  -Declaracions existències.

  10.-Novetats normatives. 

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.