• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PROCEDIMENTS I NOVETATS"- OCTUBRE 2023-

  Barcelona a 02/12/2023

  AULA VIRTUAL

    

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PROCEDIMENTS I NOVETATS.

    

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 24 i 31 d'octubre de 2023.
  Horari: 9 a 12hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 20 d'octubre.
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Pedro Checa.

  Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.  

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs pretén analitzar la normativa de referència amb incidència especial a les últimes regulacions, axí com el procediment i possibles incidències en la seva tramitació. 

   

  Programa del curs:

    
  CONTINGUTS

  1.- Introducció.
  - Incidències dels ERTOS en el mercat de treball. 
  - Normativa d'aplicació amb especial referència a les novetats del RDL 32/2021.

  2.- ERTOS ETOP.
  - Concepte i causes motivadores.
  - Procediment per a la seva tramitació.
  - El període de consultes i la negociació de bona fe.
  - Documentació. 
  - Pactes habituals amb els representants dels treballadors.
  - Pròrroga. Encadenament dels ERTOS. Temps d'aplicació individual. Problemes pràctics.
  - Desafectació de treballadors.
  - Trànsit d'ERTO a ERO.
  - Notificació dels ERTOS als afectats. Calendari d'afectació individual. Problemes pràctics.
  - Desafectació de treballadors. 
  - Prohibició hores extres, noves contractacions i externalitzacions. Excepcions.
  - Beneficis en matèria de Seguridad Socia. Condicions.
  - Facultats de l'Autoritat Laboral.
  - Informe de la ITSS.

  3.- ERTOS de força major (FM).

  4.- ERTOS per "factum principis" (FP). 

  5.- Mecanisme RED de Flexibilitat (Art. 47 bis ET).
  - Novetats del RD 608/2023.
  - Definició, modalitats i mesures.
  - Iniciació del procediment. Període de consultes.
  - Facultats de l'Autoritat Laboral.
  - Informe de la ITSS.
  - Finalització del procediment amb acord o sense acord.
  - Garanties del Mecanisme RED: beneficis en matèria de Seguretat Social i manteniment de l'ocupació.
  - Prohibició hores extres, noves contractacions i externalitzacions. Excepcions. 

  6.- Actuació de vigilància i control de la ITSS (novetats LISOS).

   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcleona.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.