• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "ELS MITJANS D'IMPUGNACIÓ A LA JURISDICCIÓ SOCIAL"- SETEMBRE 2022-

  Barcelona a 02/06/2023

  AULA VIRTUAL

    

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ELS MITJANS D'IMPUGNACIÓ A LA JURISDICCIÓ SOCIAL

    

  Dades del curs:
  Durada:
   8 hores.
  Dates: 7 i 9 de setembre de 2022.
  Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 5 de setembre de 2022.
  Preu: 180€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 130 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Miquel Falguera i Baró

  Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

  Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs té com objectiu abordar els diferents mitjans d'impugnació existents en la jurisdicció social. 

    
  CONTINGUTS

  1. EL SISTEMA DE RECURS EN LA JURISDICCIÓ SOCIAL.
  - Marc constitucional.
  - Idees generals sobre els recursos en la jurisdicció social.
  *Recursos ordinaris.
  *Recursos extraordinaris.
  *Remeis processals.
  - La legitimació per recórrer.

  2. EL RECURS DE REPOSICIÓ.
  - Reposició contra resolucions del secretari judicial.
  - Reposició contra resolucions del jutge o tribunal.

  3. EL RECURS DE REVISIÓ.

  4. EL RECURS DE QUEIXA.

  5. EL RECURS DE SUPLICACIÓ.
  5.1 Naturalesa del recurs de suplicació.
  5.2 Què és recurrible en suplicació.
  5.2.1 Els criteris de quantificació dels 3000 euros.
  5.2.2 El rescurs en matèria de Seguretat Social.
  5.2.3 Suplicació contra interlocutòries.
  5.2.4 L'afectació general.
  A) Àmbit material.
  B) Què s'entén per "todos o un gran número".
  C) L'acreditació de l'afectació general.
  C.1. "Notorietat".
  C.2. Contingut clar de generalitat.
  C.3. Al·legació i prova en judici.
  D) ¿Quin òrgan judicial pot apreciar la concurrència d'afectació general?
  5.3 La tramitació del recurs de suplicació.
  5.3.1 L'anunci del recurs de suplicació.
  5.3.2 Tràmit d'admissió davant el jutjat del social.
  5.3.3 Anàlisi específica del dipòsit i la consignació.
  5.3.4 Formalització del recurs de suplicació.
  A.1 Infraccions processals.
  A.2 Revisió de fets provats.
  A.3 Examen del dret aplicat.
  5.3.5 Tramitació del recurs i de la impugnació.
  5.3.6 Tramitació del recurs davant el TSJ.
  5.3.7 La sentència i els seus efectes.

  6. EL RECURS DE CASSACIÓ
  6.1 Què és recurrible en cassació.
  6.2 Preparació del recurs davant el TSJ -o l'AN-.
  6.3 Formalització del recurs i impugnació dvant el TSJ o l'AN.
  6.4 Tramitació del recurs de cassació davant el TS.

  7. EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA (RCUD).
  7.1 Què és recurrible en RCUD.
  7.2 Tipus de RCUD.
  A) EL RCUD "tradicional".
  B) EL RCUD "en interès de llei".
  C) EL RECUD "intermedi" entre el TC i el TJUE.
  7.3 La tramitació del recurs davant el TSJ.
  7.4 La tramitació del recurs davant el TS.
  7.5 Efectes de la sentència.
  7.6 Algunes qüestions problemàtiques del RCUD.

  8. ELS "REMEIS" PROCESSALS.
  8.1 Aclariment de sentència.
  8.2 Complement de sentència.
  8.3 L'incident extraordinari de nul·litat  d'actuacions.
  8.4 Audiència al demandat rebel.
  8.5 Revisió de sentències fermes.

  9. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I EL TJUE.
  9.1 Breu referència al recurs d'empara.
  9.2 Les qüestions constitucionals davant el TC i les qüestions prejudicials davant el TJUE.

  10. PROCÈS D'ERROR JUDICIAL. 

    L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Es perant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.