• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA"- SETEMBRE 2022-

  Barcelona a 15/08/2022

  AULA VIRTUAL

    

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA.

    

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 6 i 8 de setembre de 2022.
  Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 1 de setembre.
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sra. Margarida Crous.

  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramón Llull.

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs pretén analitzar el procediment a l'hora de formalitzar els documents que composen els comptes anuals amb la finalitat de la millora de la gestió del tancament de l'exercici econòmic.

   

  Programa del curs:

    
  CONTINGUTS

  1. Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat.
  - Simplificació d'obligacions comptables.
  - Criteris de registre i valoració.
  - Consolidació d'estats financers.

  2. Model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals tant individuals com consolidades dels subjectes obligats.

  3. Activitat de l'empresa.

  4. Bases de presentació dels comptes anuals.

  5. Aplicació de resultats.

  6. Normes de registre i valoració.

  7. Immobilitzant material, intangible i inversions immobiliàries.

  8. Actius financers.

  9. Passius financers.

  10. Fons propis.

  11. Situació fiscal. 

  12. Ingressos i depeses.

  13. Subvencions, donacions i llegats.

  14. Operacions amb parts vinculades.

  15. Altra informació. 
   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcleona.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.