• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "NÒMINA I COTITZACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA"- JULIOL 2022-

  Barcelona a 26/06/2022

  AULA VIRTUAL

   

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre NÒMINA I COTITZACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA.

    

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 7 i 8 de juliol de 2022.
  Horari: 9 a 12h.
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 1 de juliol. 
  Preu: 170€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

   

  Docent:

  Sr. Josep María Blanes
  Graduat Social i Llicenciat en Ciències del Treball. Expert en la gestió d'administració del personal del sector públic.

   

  Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  Assolir els coneixements més bàsics que permetin fer la nòmina i la cotització del personal que presta servei als ens locals de Catalunya (laborals al servei del sector públic, funcionaris de no ingrés, interins, integrats, membres electes, etc.). i tenir coneixement de quines són les seves particularitats més essencials.


  CONTINGUTS

  1. INTRODUCCIÓ
  Els Ens Locals de Catalunya, tipus i volum d'empleats públics.
  Formes de vinculació de cada col·lectiu (diferents tipus de funcionaris, laborals, electes i altres).
  Casos pràctics.

  2. ALTA I COTITZACIÓ
  Els codis de compte de cotització i els CNAE necessaris per a l'administració local. 
  Emmarcament i alta dels empleats.
  Casos pràctics.
  Particularitats de la cotització de cada col·lectiu (contingències excloses, finalització de la cotització addicional per costos d'integració, cotització addicional policia, etc.).
  Meritació i prorrata de les pagues extraordinàries.
  Impacte de RD. Llei 8/2010 en la base de cotitzció. 
  Peculiaritats més significatives a considerar en el Sistema de Liquidació Directa.
  Casos pràctics.

  3. RETRIBUCIONS.
  Aproximació a l'estructura retributiva i als conceptes salarials en funció de la vinculació contractual (efectes, funcionaris, laborals, plans d'ocupació, becaris, col·laboradors socials, cases d'oficis).
  Casos pràctics.

  4. DEDUCCIONS.
  Els descomptes de seguretat social, IRPF, embargaments salarials, quotes sindicals i altres descomptes.
  Casos pràctics.

  5. LA NÒMINA DELS EMPLEATS PÚBLICS EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL.
  Particularitats dels funcionaris integrats, electes i d'altres col·lectius. Responsabilitat de les prestacions i dels complements d'I.T. segons el marc del RD Llei 20/2012 i la LPGE 2018.
  Casos pràctics.

  6. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE NÒMINA.
  Adaptació a l'adminitració pública: requeriments i opcions que ofereixen diferents fabricants de software més implantats. 

   

  L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.