• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC REFORMA LABORAL"- FEBRER 2022-

  Barcelona a 14/08/2022

  AULA VIRTUAL

    

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC REFORMA LABORAL. 

    

  Dades del curs:
  Durada:
   8 hores.
  Dates: 2 i 4 de febrer de 2022.
  Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 28 de gener.
  Preu: 180€
  Preu col.legiats i col.laboradors: 130 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sr. Miguel Falguera.

  Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  El curs pretén analitzar les novetats que afecten principalment a la contractació, la negociació col·lectiva i altres condicions laborals regulades pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, analitzant la seva entrada en vigor i règims transitoris previstos.

    
  CONTINGUTS

  1. CONTRACTES FORMATIUS.
  1.1 El contracte de formació en alternança: requisits subjectius i objectius, durada i condicions contractuals.
  1.2 Contracte per a l'obtenció de la pràctica professional: requisits subjectius i objectius, durada i condicions contractuals.
  1.3 Normes comunes per a ambdós contractes.
  1.4 Contractes a temps parcial i contractes formatius.
  1.5 Contractes formatius celebrats amb persones amb discapacitat.
  1.6 Cotització a la Seguretat Social dels contractes per a la formació en alternança.
  1.7 Règim transitori.

  2. CONTRACTES TEMPORALS.
  2.1 Caracterització general del nou marc legal.
  2.2 Contracte temporal per circumstàncies de la producció: submodalitats, fet causant, exclusions i durada màxima.
  2.3 Contracte temporal per a la substitució de persones treballadores: supòsits integrats i règim jurídic dels mateixos.
  2.4 Efectes dels incompliments legals i mesures contra els abusos en la temporalitat.
  2.5 Singularitats en els Administracions Públiques i el sector públic.
  2.6 Altres garanties de les persones contractades a terme.
  2.7 Competències de la negociació col·lectiva.
  2.8 Obligacions d'informació a la representació legal.
  2.9 Singularitats en matèria de Seguretat Social.
  2.10 Sancions adminitratives.
  2.11 Altres novetats.
  2.12 Règim transitori.

  3. CONTRACTE INDEFINIT ADSCRIT A OBRA (ANTERIOR CONTRACTE FIX D'OBRA EN LA CONSTRUCCIÓ)
  3.1 Finalitat
  3.2 Definició del contracte i àmbit subjectiu.
  3.3 Obligacions empresarials a la fi de l'obra.
  3.4 Extinció del contracte
  3.5 Desocupació.
  3.6 Règim transitori.

  4. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
  4.1 Contractes fixes-discontinus.
  4.2 Règim sancionador.

  5. CONTRACTES FIXES-DISCONTINUS
  5.1 Definició i supòsits integrats.
  5.2 Règim contractual.
  5.3 Garanties de les persones fixes discontinues.
  5.4 Competències de la negociació col·lectiva.
  5.5 Obligacions d'informació a la representació legal
  5.6 Desocupació
  5.7 Sancions administratives.

  6. CONTRACTES I SUBCONTRACTES
  6.1 Sistema de fonts en la regulació de les condicions contractuals.
  6.2 Possibles efectes sobre les empreses multiserveis.

  7. ERTSE
  7.1 Característiques generals de la nova regulació.
  7.2 Període de consultes.
  7.3 ERTES per força major temporal: supòsits i tramitació.
  7.4 Desocupació.
  7.5 Beneficis de cotització
  7.6 Altres aspectes nous.

  8. ELS NOUS ERTES DEL MECANISME RED DE FLEXIBILITAT I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ.
  8.1 Finalitat.
  8.2 Modalitats.
  8.3 Activació del mecanisme RED.
  8.4 Procediment.
  8.5 Prestacions de la Seguretat Social i beneficis de cotització.
  8.6 Altres aspectes.

  9. REGULACIONS COMUNES DELS ERTES ORDINARIS I ELS ERTES-RED.
  9.1 Cotització a la Seguretat Social.
  9.2 Beneficis de cotització: àmbit d'aplicació, exempcions, tramitació i compromisos de manteniment de l'ocupació.
  9.3 Accions formatives de les persones afectades.
  9.4 Mecanismes de control.
  9.5 Sancions administratives.

  10. CONCURRÈNCIA DE CONVENIS

  11. VIGÈNCIA DELS CONVENIS

  12. ALTRES ASPECTES NOUS 

   

   L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Es perant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Francisco José Garcia Martin.
  Director de l'Escola Pràctica Professional.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.