ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ"- DESEMBRE 2021-

Barcelona a 06/12/2021

AULA VIRTUAL

  

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ. 

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 14 i 16 de desembre de 2021.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 9 de desembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Lliecenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén realitzar una anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'impost de Societats que s'aplicaran a la liquidació de l'any 2021; analitzant els diferents incentius fiscals que es poden beneficiar els contribuents, així com aquells requisits necessaris per poder deduir-se els clients de dubtós cobrament i altres.

  
CONTINGUTS

1.- Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació. Reserva de capitalització.

2.- Compensació bases imposables negatives. Limitació bases imposables negatives. Anàlisi resolució Tribunal Econòmic Administratiu Central. "Teoria de l'opció". Sentència 11 de novembre de 2020 Audiència Nacional, compensació de BINS con un dret.

3.- Tipus de gravamen. Tipus reduït entitats de nova creació.

4.- Requisits deducció despeses fiscals.

5.- Despeses no deduïbles. Problemàtica interessos de demora.

6.- Deterioracions crèdits comercials i no comercials de dubtós cobrament.

7.- Incentius fiscals Empreses de Reduïda Dimensió (ERD). Reserva d'anivellament.

8.- Novetats consultes DGT i resolucions TEAC.

9.- Novetats COVID-19.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */