ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE" - NOVEMBRE 2021-

Barcelona a 06/12/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs:
Durada: 
15hrs (12 hrs videoconferència + 3hrs de treball individual).
Dates:  Del 29 de novembre al 14 de desembre de 2021. (Dies 29 de novembre i 9, 13, 14 de desembre de 2021).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 25 de novembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sra. Margarida Crous.
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

L'acció formativa, té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparagudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els pressuposts generals de l'estat. En el curs també s'adquirirà els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

 

CONTINGUTS

1. Novetats en l'àmbit de l'IVA.

2. Novetats en l'àmbit de l'Impost Sobre Societats.

3. Novetats en l'àmbit de l'IRPF.

4. Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l'exercici.

5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l'exercici.

6. Altres novetats fiscals.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */