ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, SISTEMA ESPECIAL DEL SERVEI DOMÈSTIC I SISTEMA ESPECIAL AGRARI EN LA SEVA RELACIÓ AMB LA TGSS: Regulació i modificacions normatives"- OCTUBRE 2021 -

Barcelona a 25/10/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, SISTEMA ESPECIAL DEL SERVEI DOMÈSTIC I SISTEMA ESPECIAL AGRARI EN LA SEVA RELACIÓ AMB LA TGSS: Regulació i modificacions normatives. 

Dades del curs:
Durada:
 10 hores.
Dates: 27 i 29 d'octubre de 2021.
Horari: 9 a 14hrs.  
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 22 d'octubre.
Preu: 220€
Preu col.legiats i col.laboradors: 150 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Josep María Vargas.

Director de l'Administració Tresorería General de la Seguretat Social 08/24 TGSS.
Porfessor a la Facultat de Dret de la UB.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Donar a conèixer l'actual marc jurídic d'aquests col·lectius i el seu entorn telemàtic a la seva relació amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  
CONTINGUTS

CONTINGUTS - RETA

1) Camp d'aplicació:

- Particularitats: edat, habitual i títol lucratiu, personal i directa.
- Compatibilitats: compatibilitat general jubilació - RETA jubiliació activa, jubilats que mantenen la titularitat del negoci.
- Familiars col·laboradors - Enquadrament al RG.
- Enquadraments específics: enquadrament de Socis (mercantils, laborals, cooperatives, professionals, etc.)

2) Afiliació, altes i baixes i variacions: especificitats. Tramitació d'altes fora de termini. Pèrdua de bonificacions.

3) Cobertures:
- Cobertura d'IT CCCC, CCPP, Cessament d'Activitats i FP.
- Canvis de cobertura en situacions sobrevingudes de pluriactivitat.

4) Cotització:
- Cotització 2021.
- Elecció base inicial i canvis successius.
- Bonificacions i reduccions.

5) Col·lectius específicas: SETA
CONTINGUTS - SEEH
1) Enquadrament: inclusions i exclusions.
2) Formalització de l'enquadrament: CCC, altes, baixes i variacions.
3) Cotització: escala de bases, tipus i bonificacions.

CONTINGUTS - SEA
1) Enquadrament: inclusions i exclusions.
2) Formalització de l'enquadrament: CCC, altes, baixes i variacions,
3) Cotització:
- Modalitats: cotització mensual i per jornades reals.
- Bases, tipus, reducció de tipus, període transitori.
- Alta en inactivitat. Cotització.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs. 
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */