ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "SUPERIOR. ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II." - SETEMBRE 2021-

Barcelona a 06/12/2021

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 44hrs (33 hores sessions videoconferència i 11 hores treball individual).
Dates:  Del 22 de setembre al 2 de desembre. (Dies 22, 30 de setembre, 7, 14, 21 d'octubre, 4, 11, 18, 25 de novembre i 2 de desembre de 2021).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.

Segons la nova normativa que marca el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en els cursos en modalitat presencial adaptada a Aula Virtual:
Per motius de seguretat i per garantir la participació actia, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs, llevat de causa justificada. En cas contrari, el/la formador/a podrà expulsar al participant de la sala i de l'acció formativa sense que aixó pugui motivar cap reclamació.

Tanmateix, la prova d'avaluació de la formació és obligatòria en totes les accions subvencionades per garantir l'assoliment dels objectius d'acord als continguts i competències previstes. Una connexio "passiva" durant les sessions formatives no permet al participant assolir els objectius previstos.


Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 20 de setembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:

Sra. Margarida Crous.
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Sr. Carles Gavilanes.
Cap de l'Àrea Operativa Regional de Catalunya. Cos superior especialitat Recerca Vigilància Aduanera. 

Sra. Margarita Martínez-Val.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Economia i Dret. Adminstradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Móstoles (Madrid).

Sra. Mariola Pérez.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Dret.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actulitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

  

CONTINGUTS

1. Fiscalitat IVA.

2. Actuacions i procediment d'Inspecció Fiscal.

3. Planificació Inspecció Fiscal.

4. Novetats fiscals Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici.

5. Prevenció de Blanqueig de Capital.

6. Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals i Impostos Municipals.

 

Per veure temari complert clicar AQUÍ

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.  

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */