ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TELETREBALL: ANÀLISI DE LA LLEI 10/2021 DE 9 DE JULIOL DEL TREBALL A DISTÀNCIA."- SETEMBRE 2021-

Barcelona a 29/07/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TELETREBALL: ANÀLISI DE LA LLEI 10/2021 DE 9 DE JULIOL DEL TREBALL A DISTÀNCIA. 

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 27 i 29 de setembre de 2021.
Horari: 9:30 a 12:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 22 de setembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els aspectes principals del teletreball, la seva evolució i anàlisi de la Llei 10/2021 de 9 de juliol, que regula el teletreball/treball a distància, així com l'establiment de drets i garanties de les persones treballadores en aquesta modalitat.

  
CONTINGUTS

1. El treball a distància i el teletreball: concepte(treball a distància i treball presencial), evolució i situació actual.

2. Àmbit d'aplicació, limitacions i exclusions.

3. Acord teletreball.

-Requisits.

-Contingut mínim.

-Obligacions.

-Reversibilitat.

4. Carrera professional.

5. Dotació i manteniment de mitjans, equips i eines, l'abonament i compensació de despeses.

6. Temps de treball.

-Horari flexible.

-Registre jornada.

7. Prevenció de Riscos Laborals.

8. Ús de mitjans digitals i exercici del dret a la desconnexió.

9. Facultats d'organització, direcció i control empresarial.

10. Novetats introduïdes en el procediment administratiu sancionador en l'ordre social.

11. Novetats introduïdes en la regulació de l'Ingrés Mínim Vital.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */