• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL II." - SETEMBRE 2021-

  Barcelona a 15/08/2022

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada: 
  30 hrs (24 hores videoconferència i 6 hores de treball individual).
  Dates:  Del 14 de setembre al 7 d'octubre de 2021. (Dies 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de setembre, 5 i 7 d'octubre).
  Horari: 16 a 19hrs.
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 8 de setembre.
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
  Curs amb places limitades!!

  Docent:
  Sr. David Martínez.
   
  Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  DESCRIPCIÓ

  L'acció formativa, té com a objectiu ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants. També desenvolupar l'activitat laboral en l'àmbit de la gestió administrativa, i dominar la confecció de tramitar nòmines.

  CONTINGUTS

  1. Gestió laboral.
  1.1. L'empresa i la Seguretat Social.
  2. Règim general de la seguretat social.
  3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.
  4. El règim especial dels treballadors autònoms.
  5. Llibres obligatoris.
  6. El calendari laboral.
  7. La contractació de treballadors.
  8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
  9. Suspensió de la relació contractual.
  10. L'expedient del treballador.
  11. Contractes bonificats.
  12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
  13. Liquidacions.
  13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
  13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
  13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
  13.4. Situacions especials.
  13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
  13.6. Contractació a temps parcial.
  13.7. Cotització a la Seguretat Social.
  13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
  13.9. Omplir TC-1, TC-2.
  13.10. Tipus de cotització.
  13.11. Ajornaments i recàrrecs.
  13.12. Sistema RED.
  14. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança.
  15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
  16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Francisco José García Martín
  Director de l'Escola Pràctica Professional.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.