Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "PECULIARITATS EN LA COTITZACIÓ I A "SILTRA" DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA"- SETEMBRE 2017-

Barcelona a 18/08/2017

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre PECULIARITATS EN LA COTITZACIÓ I A SILTRA DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA.

 

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 12 de setembre de 2017.
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 5 de setembre.
Preu: 60 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 50 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Josep Maria Blanes.
Graduat Social i Llicenciat en Ciències del Treball. Expert en la gestió d'administració del personal del sector públic.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Conèixer les particularitats en matèria de cotització del personal al servei dels ens locals de Catalunya (laborals al servei del sector públic, funcionaris de nou ingrés, interins, integrats, membres electes, etc.) i especialment, com tractar-les en el sistema de liquidació directa (SLD) i a la plataforma SILTRA.

L'acció formativa es centra en aspectes molt concrets, per la qual cosa es parteix de la base que els assistents ja coneixen suficientment el SLD.

  
CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ.

Els codis de compte de cotització i els CNAE necessaris per a l'administració local.
Emmarcament i alta dels empleats.
Particularitats de la cotització de cada col·lectiu (contingències excloses, cotització addicional per costos d'integració, etc.).
La prorrata de les pagues extraordinàries.
Impacte del RD. Llei 8/2010 en la base de cotització.

Casos pràctics.

2. PECULIARITATS DE COTITZACIÓ SITRA EN DETERMINATS SUPÒSITS.

Alta sense retribució del personal laboral i de personal funcionari.
Falta de carència o altres supòsits que es mostren coma a pagament directe.
Pluriocupació amb diferents exclusions.
Suspensió provisional de funcions.
Becaris.
Col·laboradors Socials.

Casos pràctics.

3. DADES A TRANSMETRE EN CADA PECULIARITAT I TRACTAMENT DELS ERRORS.

Anàlisi de les PEC- 29-30, 21-23, 22-24, 20, 35-36, i 45 i de les TRL 087, 986, 905, sobre els manuals de SILTRA, per tal de fer les parametritzacions adients en els aplicatius de nòmina.

Casos pràctics.  

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.